Update over Avecres

Na 12,5 jaar samen gewerkt te hebben gaan we vanaf 1 juli ieder zelfstandig verder. Wij zullen ons alle drie blijven inzetten op ondersteuning bij SAP RE-FX implementaties alleen doen wij dat voortaan onder onze eigen naam met ieder zijn eigen focus. Daar waar mogelijk en nodig zullen we blijven samenwerken om klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Jeroen kunt u voortaan bereiken via Jeroen@jfpc.nl
Hans kunt u voortaan bereiken via Info@puurhans.com
Annemiek zoals voorheen via annemiek@avecres.nl

IFRS 2016 in SAP RE-FX

In 2016 heeft de IASB een nieuwe boekhoudstandaard voor leasecontracten gepubliceerd. De grootste verandering is dat beursgenoteerde bedrijven alle operationele leasecontracten (zoals gebouwen en leaseauto’s) dienen te activeren op de balans. De waarde wordt berekend op basis van de contante waarde van de resterende termijnen (alleen verplicht voor de leasecomponenten afschrijving plus rente).

SAP RE-FX ondersteunt dit voor zowel roerende als onroerende zaken geïntegreerd met de financiële – en activa administratie. In het contract in SAP RE-FX worden de objecten geregistreerd met de bijbehorende waarden. Tevens wordt een relatie gelegd naar een vast actief of wordt er een nieuw vast actief aangelegd. De berekening van de waardering vindt vervolgens automatisch plaats. Het proces wordt ondersteund middels standaard rapportages.

In SAP note 2255555 vindt u meer informatie over de oplossing en de systeemversie waarop deze oplossing draait.

Nieuwe SAP note voor indexeringsaanpassing na verlaging indexcijfers

In 2016 is er sprake geweest van een verlaging van de CPI indexcijfers. In contracten kan worden ingesteld dat de conditiebedragen niet verlagen indien sprake is van lagere indexcijfers ten opzichte van het vorige jaar. Deze instelling zorgt ervoor dat een aanpassing wordt doorgevoerd, die niet tot verlaging leidt,  maar waarvan wel correspondentie kan worden verstuurd naar de huurder. Wanneer het daarop volgende jaar de indexcijfers zijn gestegen, dan zal standaard SAP de cijfers gebruiken van het jaar voor de verlaging en deze afzetten tegen de huidige cijfers. Dit betekent voor bijvoorbeeld 2017 dat de indexcijfers van 2017 worden gedeeld door de indexcijfers van 2015. Hieruit komt dan de nieuwe prijs.

Indien u wilt gaan rekenen met de lagere cijfers van 2016 voor de indexeringsrun van 2017, dan dient de volgende note te worden geïmplementeerd: 2465819 “Adjustment record despite decreasing or increasing index”. Dit maakt het mogelijk dat het standaard indexeringsprogramma de cijfers van 2017 deelt door de cijfers van 2016.

Vragen of nadere toelichting gewenst ? Neem dan even contact met ons op.