Nieuwe SAP note voor indexeringsaanpassing na verlaging indexcijfers

In 2016 is er sprake geweest van een verlaging van de CPI indexcijfers.

In contracten kan worden ingesteld dat de conditiebedragen niet verlagen indien sprake is van lagere indexcijfers ten opzichte van het vorige jaar. Deze instelling zorgt ervoor dat een aanpassing wordt doorgevoerd, die niet tot verlaging leidt,  maar waarvan wel correspondentie kan worden verstuurd naar de huurder. Wanneer het daarop volgende jaar de indexcijfers zijn gestegen, dan zal standaard SAP de cijfers gebruiken van het jaar voor de verlaging en deze afzetten tegen de huidige cijfers. Dit betekent voor bijvoorbeeld 2017 dat de indexcijfers van 2017 worden gedeeld door de indexcijfers van 2015. Hieruit komt dan de nieuwe prijs.

Indien u wilt gaan rekenen met de lagere cijfers van 2016 voor de indexeringsrun van 2017, dan dient de volgende note te worden geïmplementeerd: 2465819 “Adjustment record despite decreasing or increasing index”. Dit maakt het mogelijk dat het standaard indexeringsprogramma de cijfers van 2017 deelt door de cijfers van 2016.

Vragen of nadere toelichting gewenst ? Neem dan even contact met ons op.